2010. szeptember 27., hétfő

NYUGDÍJASOK KÖZÖSSÉGE...!
Az oldalt abból a megfontolásból hoztam létre,hogy a nyugdíjas társaim találják meg a közös gondolkodás,a kapcsolatok szükséges lehetőségét a barátok,és új ismerősökön keresztül.


AZ ELTŰNT ÉVEK...!


Eltűnt évek karcolták
véressé emlékeim
és lelkem,
érdessé aszott
viszonzatlan szerelmeim,
megcsalt érzéseim
maradtak velem,
örömeim, vidám perceim
elúsztak, elszálltak
egyiket sem lelem.
Hat és fél évtized...
Mennyi kudarc,
mennyi újrakezdés,
mennyi diadal,
mennyi küszködés,
mit tettem..?
Mit kellett volna tennem..?
Hagyjuk..!
Már úgyis mindent feledtem.
Szárnyaim szakadtak,
foszlottak tollaim,
repülni már csak,
az álom tanít,
nehéz kővé vált
minden vágyam,
magányossá dermedt,
kihűlt ágyam.
Üres poharakból
akarom csillapítani szomjam.
Üres szavakkal
díszítem fel múltam.
Mit keresek sivárrá
sikoltott éjszakáimon..?
Mit várok fakóvá
színezett nappalaimon..?
Miért remélek még
önfejűn, vakon és híven..?
Miért nem űzöm el
ezerszer becsapott hitem..?
Honnan tör elő újra meg újra
esztelenül és ostobán
a hang, amely rám üvölt:
Menj tovább..!
Miért hiszem már megint..?
Miért hiszem, hogy lehet..?
Miért viszem már megint..?
Miért viszem tovább terhemet..?
Talán mert emberként
élek ostobán
és nem kapkodok
glória után..!


SZERESSÉTEK AZ ÖREGEKET...!Magyarországon jelenleg a népesség mintegy 30 százaléka (mintegy 3 millió fő) részesül nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban. Ez az arány a demográfiai előrejelzések szerint nőni fog a jövőben, hiszen a 60 év felettiek aránya a 14 éven aluliakhoz képest (öregedési index) folyamatosan nő, az utóbbi másfél évtizedben minden eddiginél dinamikusabban. Így a jelenlegi trendek szerint a potenciális kereslet is nőni fog az idősek gondozását érintő szolgáltatásokra, ami csak a kínálat állandó bővítésével lesz majd kielégíthető.

ŐSZINTE RÉSZVÉTEM MINDAZOKNAK AKIKNEK A SZERETTEI, MÁR SAJNOS NINCSENEK VELÜNK...:
MOZGATHATÓ TEMPLOM BELSŐ...!

Elvonulva a saját magányunkban IMÁDKOZZUNK,itt a linkre kattintva megjelenik a templom belső mely mozgatható...!
Ha ide jövünk használjuk a lehetőséget,és mondjunk el egy IMÁT azokért szeretteinkért,barátainkért,volt kollégáinkért,ismerőseinkért akiket szerettünk,gyászolunk...!


ÍRJUNK ÜZENETET A MEGGYÚJTOTT GYERTYÁHOZ..!


GYERTYA GYÚJTÁSI LEHETŐSÉGEK ITT...!


VIRTUÁLIS SÍRHELY ELKÉSZÍTÉSE...!

KÖSZÖNÖM SZÉPEN A LÁTOGATÁSODAT ,GYERE MÁSKOR IS...!

6 megjegyzés:

Szeretett. írta...

Uram, tudod, hogy öregszem...!
- Kérlek, hogy tarts vissza attól a végzetes szokástól, hogy minden felvetődő témához hozzászóljak.
- Ne engedd, hogy mások ügyes-bajos dolgaiba beleavatkozzam, még ha jó szándékkal tenném is azt.
- Add, hogy együtt érző legyek, de nem szomorkás, segítségre kész, de nem tolakodó.
- Te tudod Uram, milyen vétek nem használni a hosszú évek során gyűjtött tapasztalataimat, de biztos azt is tudod, hogy életem vége felé azért mégiscsak szeretnék pár barátot magam körül.
- Engedd, hogy mondanivalóm mindig a fontosat adja, a lényegtelen részletek hosszú, unalmas meséje nélkül.
- Ne engedd, hogy mindenkinek bánatomat és fájdalmamat emlegessem.
- Nem kérhetlek Uram, emlékezőtehetségem megjavítására, de tégy alázatossá, amikor emlékeim ellentétbe kerülnek mások élményeivel.
- Taníts meg, hogy néha én is tévedhetek.
- Tarts meg vidámnak és bizakodónak. Nem akarok olyan lenni, mint a szentek, de egy besavanyodott öregember az ördögi rosszakarat koronája.
-És kérlek, adj nyugodt álmot nekem.... itt a földön is.

Szeretett. írta...

Garai Gábor..:
Bizalom...!

S ha százszor becsapnak
és ezerszer csalódom abban
kinek szívemet, mint álmából
a rózsát kitakartam
s ha épp az árul el
kit életemmel fedeztem én
s ha tulajdon fiam tagad meg
és ha nem harminc ezüstért
de egy rongy garasért
adnak el engem barátaim
s ha megcsal a reménység
s ha kudarcaim térdre kényszerítenek
és elátkozom már, hogy megszülettem
s ha csak a bosszút hizlalja
a hála híveimben, s ha rágalom kerít be
- akkor se mondom, hogy nem érdemes!

Akkor se mondom,
hogy nem érdemes hinni az emberben
akkor se mondom,
hogy megélek magam is néptelen magányban
mert irgalmatlan az élet.
De csöndes szóval, eltűnődve mondom
bizalmam sarkig kitárt kapu
nem verhet rá lakatot a gyanú
ki-be jár rajta bárki szabadon.
Egy besurrant csaló tiszteletére
nem állítok őrséget tíz igaznak!
Kit tegnap itt a gyöngeség bemocskolt
megtisztálkodva ma betérhet újból
ki kétélű késsel jött ide ma
köszönthet holnap tiszta öleléssel!

Nem, nem a langy irgalmat hirdetem
nem hirdetek bocsánatot a rossznak
kegyelmet a hazugnak
nem tudok mentséget a könnyes képmutatásra
s az öngyilkos szenvelgést gyűlölöm
akár a nyers önzés orvtámadását.
De hirdetem, hogy bűneink mulandók!
Mint a mamut és az ősgyík
a múltba porlad a gyűlölet és a gyanakvás
dühünk lehűl, csak szerelmünk örök.
S halandó gyarlóságai között
csupán maga az ember halhatatlan.
Kérlelhetetlen gyötrelmei ellen
irgalmas vára bizalomból épült
s az önmagával vívott küzdelemben
csak jósága szolgálhat menedékül.

Szeretett. írta...

Ha felismered magadban valamelyik bűnt az alábbiak közül, akkor sürgősen megtérésre van szükséged, azaz be kell fogadnod Jézus Krisztust a szívedbe. Tarts bűnbánatot, valld meg a bűneidet, hagyd el azokat, akkor bűnbocsánatot kapsz. A Szent Szellem képessé tesz, az Istennek tetsző, engedelmes életre:
csak így juthatsz a mennyországba, elnyerve az üdvösséget és az örök életet.

1. ANYAGI – PÉNZÜGYI JELLEGŰ BŰNÖK
* pénzimádat
* költekezés
* ingyen élés
* kölcsönkéregető életvitel
* lopás
* csalás
* zsarolás

2. TESTI – FIZIKAI – SZOKÁSBŰNÖK (SZENVEDÉLYEK)
* részegség
* dohányzás
* kábítószer élvezet
* sok evés
* kávézáshoz való kötődés
* gyönyörhajhászás
* luxushajhászás

3. TÁPLÁLÉKKAL, ITALLAL KAPCSOLATOS BŰNÖK
* mértéktelenség
* részegség
* tobzódás

4. EGYÉB, A TESTTEL KAPCSOLATOS BŰNÖK
* önsajnálat

5. PARÁZNASÁG BŰNEI
* kacérság
* tisztátalan szemek
* parázna gondolatok megtűrése
* leselkedés
* szemérmetlenség
* pornó képek-filmek-újságok nézése
* önkielégítés
* házasságon kívüli nemi kapcsolatok
* perverzitás
* bujálkodás, orgiák
* házasságtörés
* erőszakosság a nemi kapcsolatban

6. INDULAT – ÉRZELMI JELLEGŰ BŰNÖK
* bosszankodás
* veszekedés
* megbocsátatlanság
* agresszivitás
* féltékenység

7. TESTI – FIZIKAI – ERŐSZAKOS BŰNÖK
* fenyegetés
* verekedés
* kegyetlenkedés
* szadizmus
* ölés
* magzatelhajtás, abortusz
* öngyilkosság
* emberrablás

8. A BESZÉD (NYELV) BŰNEI
* pletyka
* rágalmazás
* hazugság
* buta humorizálás
* gúnyolódás
* kérkedés
* szóharc
* ítélkező beszéd
* elégedetlenkedés
* káromkodás
* káromlás
* esküdözés

9. JELLEMBELI ÉS KAPCSOLATBELI BŰNÖK
* önzés
* hálátlanság
* versengés
* igazságtalanság
* okoskodás
* ítélkezés
* önimádat
* szeretetlenség
* szívtelenség
* akaratosság
* tiszteletlenség
* uralkodás
* gonoszság
* előítéletek elfogadása és ápolása
* fajgyűlölet
* hűtlenség
* hamisság
* hízelgés
* lustaság
* ábrándozás
* felelőtlenség
* fékezhetetlenség
* türelmetlenség
* önhajszolás

10. OKKULT BŰNÖK
* babonaság
* ráolvasás
* varázslás
* jövendölés
* spiritizmus
* idegen kultuszokkal való foglalkozás
* jóga
* tévtanokkal való foglalkozás
* sátánnal való okkult foglalkozás
* szerencsejáték
* gondolatátvitel

Szeretett. írta...

FOLYTATÁS...!
11. VALLÁSOS BŰNÖK
* bálványimádás
* halottakhoz való beszéd
* esküdözés
* idegen vallások gyakorlása
* tévtanok követése
* vallásos önigazultság
* megbotránkoztatás
* öncélú teológizálás
* tudatos ellenállás
* vallásos képmutatás
* vitatkozás, hitviták
* hitetlenkedés
* engedetlenség, pártoskodás
* gyülekezet-ellenesség
* öndicsőítés
* imádság hiánya
* nem adakozás
* lelki élettelenség, világiasság
* panaszkodás
* kritizálás
* törvényeskedés
* taníthatatlanság
* aggodalmaskodás
* vallásos agresszivitás

Olvass naponta Bibliát imádkozó lelkülettel, hogy az evangélium a lényed részévé váljon és a Szentlélek megismertesse belőle Isten szeretetteljes örömhírét, kiszorítva szívedből a fenti bűnöket.

Szeretett. írta...

Mát. 1,18–25. Jézus Krisztus születése...!

Folytatódik Jézus földi „származásának” elbeszélése, születésének történetével (genesis ezt is jelenti).

A hangsúly itt azon van, hogy Isten belép az emberiség történetébe, velünk akar lenni (23. v.).

József életében ez először egy súlyos válságot idéz elő.

A körülmények láttán arra kell gondolnia, hogy jegyese egybekelésük előtt beszennyezte testét: már pedig Izráelben a jegyesség a házassággal egyenértékű kapcsolat volt, felbontani ezt is csak elbocsátó-levéllel lehetett, megszegése házasságtörésnek számított, és halálbüntetést vont maga után.

József, emberi jóindulatára hallgatva csendben szeretné levonni a következtetést jegyességük felbomlásából, de Isten közbelép.

A férfiemberi értelmét kikapcsolva angyala útján álmában ad neki kijelentést. Megérteti vele, hogy ami emberi látszat szerint szégyen és botrány, az valójában az ő dicsőséges munkája, és ebbe a munkájába vonja be Józsefet.

Isten Lelke Mária testében vállal közösséget a testben élő emberrel, hogy beteljesedhessék az ősi ígéret: Izráel megváltása, az első lépés a világ megváltásának útján.

Az angyali szózat éppen ezért parancsot is ad:
A születendő gyermeknek olyan nevet kell adni, amely egész életének tartalmát programszerűen határozza meg (Iésous, a héb. jehósúac görög formája, jelentése:

„Jahve szabadít, az Úr szabadítása”).

Ez József, Isten munkatársa számára az első próba: megmarad-e szűkkeblű emberi gondolkozása mellett, vagy elfogadja minden emberi számítással szembeszállva Isten ajándékát, amely az emberiség megváltására vezet.

Az evangélista bízik József engedelmességében, így örvendezve tesz bizonyságot arról, hogy ami most történik, az nem előkészítés nélkül jön a világba, hanem a prófétai ígéretek beteljesedése (Ézs 7:14). József cselekszik ott, ahol Isten erre szólítja fel, de félreáll ott, ahol erre kap parancsot:
-nem él feleségével házaséletet addig, amíg meg nem születik a megígért Fiú.

Ez az elbeszélés tehát a megelőzővel ellentétben „felülről lefelé” mutat:
-Isten örök Krisztusa leszáll a mennyből, és itt a Názáreti Jézus emberi nevét kapja.

Szeretett. írta...

A NYUGDÍJAS KOR..!

A nyugdíjas kor ellentétes érzelmek ideje. A nyugdíjasok egyrészt megtapasztalják a szabadság újonnan talált érzését, másfelől azonban nyugtalanítja őket az egyedüllét és az eddigi életcélok átalakulása. Magasztalják szabadságukat, ezzel együtt azonban megmagyarázhatatlan egyedüllétet tapasztalnak. Egy bizonyos fajta kapcsolatot hiányolnak,azt a kapcsolatot, amely célokkal van tele, és amely a munkahelyen, aktív munkavállalói időszakukban létrejött. Hiányzik a közös problémák megoldására irányuló közös munka. Így, amikor a régen várt drága szabadság beköszönt, ahhoz a célok, a teljesség, az emberekkel való rendszeres kapcsolat elvesztése párosul.

Segítsük, bátorítsuk az idősebb felnőttek törekvését az új életcél megtalálására és megélésére.
A nyugdíjazás alkalmat ad arra, hogy újra kezükbe vegyék életük irányítását. Az egymást érő kötelezettségek helyett értelmet nyer, és új lehetőségeket nyit meg a szabadidő nyújtotta önállóság.