2010. szeptember 27., hétfő

IMÁK.


IMÁDKOZZUNK MINDEN NAP..!
Ima a jó férjért..!


Égi Atyám, valahol él már az a férfi, aki engem keres, akihez egész szívvel tartozhatom, szent akaratod szerint, s aki majd gyermekeim édesapja lesz. Légy jó hozzá, Istenem! Őrizd meg nekem őt tisztán, önfegyelemben és nemes lélekben - számodra és számomra. Védj engem is -az ő számára. Hintsd szívünkbe kegyelmed magját életünk tavaszán, hogy szívünk termékennyé váljék számodra, és neked tetsző boldog családi otthont építhessünk!
Ámen..!

Ima a jó feleségért..!

 
Mennyei Atyám, belátod életemet, mint én a hegycsúcsról a messzi tájakat. Te már tudod, hogy hol lakik az a leány, akivel majd találkozni fogok, s aki majd értem elhagyja szüleit, hogy rendelésed szerint egész szívvel hozzám ragaszkodjék - s én őhozzá! Adj türelmet és józanságot lelkemnek. Választásomat és mérlegelésemet ne az elvakult szenvedély befolyásolja, hanem a tiszta és önzetlen szeretet döntsön bennem. Add, hogy megtaláljam választottamban az igaz, megértő élettársat, leendő gyermekeimnek édesanyját, akit öröktől fogva rendeltél számomra. 
Ámen..!

Ima a szüleinkért...!


Jóságos Mennyei Atyám! 
Irántam érzett szeretetből apát és atyát ajándékoztál nekem a földön. Rendelésedből és teremtő erőd által életet adtak nekem. Ők kereszteltettek meg, nekik köszönhetem istengyermekségem. Ők védtek, védnek és oltalmaznak ma is minden bajtól. Az élet gyakran ró nehéz terheket vállunkra. Súlyos megrázkódtatásokat kell elviselnünk. Komoly gondok nehezítik napjainkat. Mennyei Atyám, édesapámért és édesanyámért könyörgök hozzád. Jutalmazd meg őket azokért a testi és lelki javakért, amelyeket nekem nyújtottak és most is nyújtanak. Adj nekik erőt, buzgóságot, hogy akaratodat szívesen teljesítsék. Tartasd meg őket jó egészségben, tisztességben és becsületben. Vígasztald meg őket, ha a mindennapi élet gondja-baja közepette erőt vesz rajtuk a csüggedés. Taníts meg engem arra, hogy szüleimet szeressem, rájuk mindig fölnézzek, hibáikat megértsem.
Ámen...!

Ima a Testvérekért, rokonokért, 
barátokért...!

 
Atyám, őrizd óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek. Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, amelyben nevüket hordozom. Védd meg őket minden bajtól, áldd meg törekvéseiket. Bizalommal kérlek, Atyám, tarts távol szeretteimtől minden rosszat, és azon az úton vezesd őket, amely a te dicsőségedbe vonja lelküket. Ha szívüket bánat nyomja, tedd őket kitartóvá az irántad való bizalomban. Tudjanak remélni segítő kegyelmedben. Engedd, hogy szép legyen életük: áldott a reggel, békés az éjszaka, sikeres a munka, zavartalan az álom és pihenés. Találjanak életükben sok örömet, legfőképpen tebenned és szeretetedben. Élvezzék a földi boldogságot, melyet tiszta lelkek számára juttatsz, hogy annál inkább vágyakozhassanak szeretetedben és boldogságodban élni.
Ámen..!IMÁDKOZZUNK SZERETTEINKÉRT...!

HISZEKEGY..!

HISZEK AZ EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében,
És Jézus Krisztusban, ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
ki fogantat-ott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették,
meghalt és eltemettet-ék;
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását
és az örök életet.
Ámen...!MIATYÁNK..!

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved;
jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
Ámen..!ÜDVÖZLÉGY..!

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.
Ámen..!DICSŐSÉG..!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen..!
BIBLIA TANULMÁNYOZÁSI OLDAL ...!
A linkre kattintva megnyílik a BIBLIA oldal,
ahol a megfelelő választás után azt a részt lehet olvasni melyet éppen keresel...!
Eredményes keresést.
Az ÚR legyen velünk...!AMI A TIÉD...!TANÁCSOK AZ IMÁDKOZÁSHOZ...!


Gyónom a mindenható Istennek..!

Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim,
hogy sokszor és sokat vétkeztem,
gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással:
én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem.
Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten,
bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Ámen...!
Most segíts meg Mária..!

Most segíts meg Mária,
ó irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak
eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet,
a te erőd nem törik meg.
Hő imáját gyermekidnek nem,
te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy,
mutasd meg, hogy anyánk vagy!
Most segíts meg Mária,
ó irgalmas Szűzanya. 
Ámen..!
 BIZONYSÁG TÉTELI OLDAL...!

NYUGDÍJASOK KÖZÖSSÉGE...!
Az oldalt abból a megfontolásból hoztam létre,hogy a nyugdíjas társaim találják meg a közös gondolkodás,a kapcsolatok szükséges lehetőségét a barátok,és új ismerősökön keresztül.


AZ ELTŰNT ÉVEK...!


Eltűnt évek karcolták
véressé emlékeim
és lelkem,
érdessé aszott
viszonzatlan szerelmeim,
megcsalt érzéseim
maradtak velem,
örömeim, vidám perceim
elúsztak, elszálltak
egyiket sem lelem.
Hat és fél évtized...
Mennyi kudarc,
mennyi újrakezdés,
mennyi diadal,
mennyi küszködés,
mit tettem..?
Mit kellett volna tennem..?
Hagyjuk..!
Már úgyis mindent feledtem.
Szárnyaim szakadtak,
foszlottak tollaim,
repülni már csak,
az álom tanít,
nehéz kővé vált
minden vágyam,
magányossá dermedt,
kihűlt ágyam.
Üres poharakból
akarom csillapítani szomjam.
Üres szavakkal
díszítem fel múltam.
Mit keresek sivárrá
sikoltott éjszakáimon..?
Mit várok fakóvá
színezett nappalaimon..?
Miért remélek még
önfejűn, vakon és híven..?
Miért nem űzöm el
ezerszer becsapott hitem..?
Honnan tör elő újra meg újra
esztelenül és ostobán
a hang, amely rám üvölt:
Menj tovább..!
Miért hiszem már megint..?
Miért hiszem, hogy lehet..?
Miért viszem már megint..?
Miért viszem tovább terhemet..?
Talán mert emberként
élek ostobán
és nem kapkodok
glória után..!


SZERESSÉTEK AZ ÖREGEKET...!Magyarországon jelenleg a népesség mintegy 30 százaléka (mintegy 3 millió fő) részesül nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban. Ez az arány a demográfiai előrejelzések szerint nőni fog a jövőben, hiszen a 60 év felettiek aránya a 14 éven aluliakhoz képest (öregedési index) folyamatosan nő, az utóbbi másfél évtizedben minden eddiginél dinamikusabban. Így a jelenlegi trendek szerint a potenciális kereslet is nőni fog az idősek gondozását érintő szolgáltatásokra, ami csak a kínálat állandó bővítésével lesz majd kielégíthető.

ŐSZINTE RÉSZVÉTEM MINDAZOKNAK AKIKNEK A SZERETTEI, MÁR SAJNOS NINCSENEK VELÜNK...:
MOZGATHATÓ TEMPLOM BELSŐ...!

Elvonulva a saját magányunkban IMÁDKOZZUNK,itt a linkre kattintva megjelenik a templom belső mely mozgatható...!
Ha ide jövünk használjuk a lehetőséget,és mondjunk el egy IMÁT azokért szeretteinkért,barátainkért,volt kollégáinkért,ismerőseinkért akiket szerettünk,gyászolunk...!


ÍRJUNK ÜZENETET A MEGGYÚJTOTT GYERTYÁHOZ..!


GYERTYA GYÚJTÁSI LEHETŐSÉGEK ITT...!


VIRTUÁLIS SÍRHELY ELKÉSZÍTÉSE...!

KÖSZÖNÖM SZÉPEN A LÁTOGATÁSODAT ,GYERE MÁSKOR IS...!

2010. szeptember 19., vasárnap

ÉLETMÓD..!
Életmód változtatási tanácsok...!Ahhoz, hogy időben tudjunk változtatni az életmódunkon sokoldalúan kell gondolkodnunk,és időben kell a megfelelő döntéseinket meghozni...! Fontos tényező az életünk egy bizonyos időszakában ,hogy elkerüljük a betegségeket, nemcsak az egészséges táplálkozásra kell odafigyelnünk,hanem az egész élet vitelünket is változtatni szükséges. Életmódunkat is meg kell változtatnunk: ki kell küszöbölnünk káros szenvedélyeinket, rossz szokásainkat, helytelen életfelfogásunkat. És ne feledjük: ép testben ép lélek, ami fordítva is érvényes: az ép lélektől ép test szükséges. Nagyon fontos, hogy ne dohányozzunk, és ne fogyasszunk túlzott mennyiségben alkoholt. (De alkalmanként (pl. ünnepekkor) elfogyaszthatunk egy-három deciliter jó minőségű bort ,mindig jó minőségű italt válasszunk..!)


A kávét lehetőség szerint helyettesítsük élénkítő hatású teával. Ilyenek például a hibiszkuszvirág-, borsmenta-, csipkebogyótea stb. Havonta legalább 1-2 napig tartsunk lékúrát, böjtöt, vagy nyers zöldség- és gyümölcsnapot. A kevesebb ételbevitel mindig egészségesebb, mint a túlzásba vitt. A több napig tartó böjthöz, mindig kérjük ki orvosunk véleményét..!

Mozogjunk..!

De ne ugorjunk fejest a mély vízbe,ha egész héten ülő munkát végzünk, ne tegyük ki szervezetünket a hirtelen intenzív fizikai igénybevételnek! A tornát, mozgást kezdjük fokozatosan. Nagyon jót tesz az egészségünknek, és jó közérzetet biztosít, a jóga, a biciklizés, a séta a friss levegőn, vagy a kerti munka. Mindenki keresse meg a számára legmegfelelőbb mozgást! Időnként azonban próbáljuk ki a semmittevést is vagy relaxáljunk, jógázzunk, imádkozzunk. Immunrendszerünket rendszeresen tartsuk edzésben: szaunával, friss levegőn való tartózkodással, az év minden évszakában.

 

Mindenképpen aludjunk eleget!

A legjobban akkor pihenjük ki magunkat, ha legalább egy órával éjfél előtt fekszünk le. Ha rossz alvók vagyunk, ne használjunk altatókat, folyamodjunk inkább a természetes módszerekhez! Csak a nélkülözhetetlen vegyszereket tartsuk benn a lakásban ,és a kozmetikumokat is csak korlátozottan használjuk! Természetes alapanyagú, jól szellőző ruhaneműt és lábbelit vásároljunk, és mindig az időjárásnak megfelelően öltözködjünk (rétegesen). Ha csak tehetjük, méressük be lakásunkat, lakterünket, munkahelyünket a háztérsugárzás megfelelő védelmét figyelmembe véve, hogy ki tudjuk védeni a káros földsugárzást.

 

Kerüljük az elektromos hatásokat:

 

Ne aludjunk tévé, rádió és más elektromos berendezés közelében!
Fogaink amalgámtöméseit is cseréltessük ki ,különösen veszélyes, ha a szájban az amalgám mellett más fém is található. Az egyszerűbb betegségek gyógyításába, tehát még mielőtt komolyra fordulna az állapotunk, lehetőleg vonjuk be a természet erőit (alkalmazzuk a természetes módszereket), mint a. megfelelő táplálék kiegészítők,gyógynövényteák fogyasztása, inhalálás, gargarizálás, borogatás,és lehetne tovább folytatni,de mindenkinek vannak nagyszerű saját, nagyszülők, szülők, barátok,tapasztalatai.

A nyugodt életvitel mellett fontos a „saját magunk által felállított határok szigorú betartása” védelme. Ésszerű keretek között tudni kell „nemet" mondani ,nem kell mindig és mindenkinek megfelelnünk! Tartsuk be az egyensúly és mértékletesség elvét életünk minden területén – egy kis idő múlva garantáltan sokkal jobban fogjuk érezni magunkat a bőrünkben, testünkben..!