2011. február 9., szerda

HAZÁMAT SZOLGÁLTAM...!

  

      GONDOLATOK...!
 

 

Tedd az életedet olyanná,hogy büszke lehessél a saját alkotásaidra.Légy kezdeményező,tanulj állandóan,keresd az új kihívásokat.Soha ne ad fel amit elkezdtél,legyen az bármilyen nehéz és bármennyit is csalódtál,tud,hogy amit el döntöttél azt csak te tudod igazából, "saját magadnak felépíteni"...! Mindenki más is csak a saját maga házát építi."Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépdel az utakon és másra gondol. Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, lehetőségnek, melynek segítségével elmehetünk a hivatalba vagy kedvesünkhöz vagy a rikkantó tavaszi erdőbe. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: miért...? mert elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van.De ezt csak az utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a" cél előtt"...!

 

FŐBB MOTTÓM: 

 

Állandóan tanulók,előadásokon veszek részt.Internetezem,telefonálok ,emberekkel beszélgetek.Törekedek az új dolgok iránt,a lehetőségek érvényesítésén keresztül felhasználom a legújabb technológiák által kínált javaslatokat.

"A legvégén nem az fog számítani,hogy mennyi év volt életedben,hanem, hogy mennyi élet volt éveidben"...!

Éld az életed e gondolatok jegyében ,de mindig maradjál elég "bölcs"ahhoz,hogy a hibáidat kitud időben javítani,soha ne mond a nemet,légy egy lépéssel mindig önmagad előtt.

Az otthoni megszokott élet udvariasságát itt önzetlenséggel, kitartással és türelemmel kell helyettesíteni, így és csakis így juthat hozzá a kincset érő drágagyöngyhöz: az igaz barátsághoz. Sohase mondja azt, hogy "köszönöm"; éreztesse anélkül, hogy a száját kinyitná, és bizonyítsa, viszonozza tettekben. Vagyis szavak helyett a tett, holt betűk helyett az eleven szellem legyen szószólója.

 

MOTTÓM:

 

Az legyél akit sohasem felednek, bárhova érkezel, rád mindig figyelnek. Aki ad és örömmel fogad, s kinek azután is bőven marad..!

Létezem, mert vannak barátaim. Azért maradtam felszínen, mert ők az utamba kerültek. Megtanítottak arra, hogy magamból a legjobbat adjam, még akkor is, ha az életem néhány pillanatában nem bizonyultam jó tanulónak. De azt hiszem, hogy sikerült elsajátítanom valamit abból, amit úgy hívnak, hogy nagylelkűség. Sok ember barátnak látszik - és nem az; sok ember nem látszik barátnak - és mégis az.

Barátság csak gyakorlatilag jöhet létre, gyakorlatilag válhatik tartóssá. Vonzalom, sőt szeretet a barátságot egyáltalán nem segíti elő. Az igazi, tevékeny, termékeny barátság abban áll, hogy életünk folyamán egymással lépést tartunk, kölcsönösen helyeseljük egymás céljait és így folytatjuk együtt utunkat tántoríthatatlanul, bármily eltérő is különben életünk és gondolkodásunk módja.

 

ÜZENETEM 

AZ IDE LÁTOGATÓKNAK...!

 

Ha hasznossá akarod tenni életed, munkád mindig megfogja mutatni értékedet. Dolgozni annyi mint úrrá lenni az anyagon, ha másért teszel, úrrá válsz magadon...! Álmodj, amit csak akarsz, menj, ahova szeretnél, légy az, aki szeretnél, mert csak egy életed van, s csak egy lehetőséged, hogy olyan dolgokat csinálj, amit szeretnél...! Úgy élj a jelenben, hogy megbánás nélkül gondolhass a múltra. Mindenkinek nagy elővigyázattal kell megéreznie, hogy milyen irányba húzza a céljai, és utána összeszedni minden erejét, hogy azt válassza....!

Ezen gondolatok jegyében mindenkit ,akár melyik területről is érkezik,tisztelettel üdvözlök a "HAZÁMAT SZOLGÁLTAM" oldalon...!

A jónak és a rossznak ugyanaz az arca, minden csak attól függ, hogy életünknek melyik pillanatában találkozunk velük....!


 

MAGAMRÓL...!

 

Légy olyan hálás a létezésnek, amennyire csak lehetséges - apró dolgokért is, ne csupán a nagy dolgokért... a puszta lélegzésért. Semmilyen jogos követelésünk nem lehet a létezéssel szemben, ezért minden, amit kapunk: ajándék.
Legyen benned egyre több és több hála és köszönet; engedd, hogy ez legyen benned a legmeghatározóbb. Légy hálás mindenkinek. Ha megérted a hálát, akkor hálát érzel azokért a dolgokért, amelyeket társaid pozitívan tettek. Sőt azokért a dolgokért is hálás vagy, amelyeket megtehettek volna, de nem került rá sor. Hálát érzel azért, mert valaki segített neked - ez csupán a kezdet. Majd hálát kezdesz érezni azért is, mert valaki nem ártott neked - megtehette volna; kedves volt tőle, hogy nem tette meg.
Mivel az utak felejtenek, időnként végig kell menni rajtuk.

Amit mindenkinek meg kellene tanulnia:

Szeretet.
Nevetés.
Még több nevetés.
Figyelni és tanulni.
Kérni és megköszönni.
Saját véleményt alkotni.
Mások véleményét tiszteletben tartani.
Őszinteség.
Hogy Barát legyen.
Hogy önmaga legyen.


Amint egyszer megérted a hála érzését, és engeded mélyen magadba ivódni, mindenért hálás leszel, és minél hálásabb leszel, annál kevesebbet panaszkodsz és morogsz. És ha egyszer eltűnik a panasz, eltűnik a boldogtalanság is. A boldogtalanságot a panasz élteti. A panaszkodáson és a panaszkodó elmén csimpaszkodik. A hála lehetetlenné teszi a boldogtalanságot. Ez az egyik legfontosabb titok, amit meg kell tanulnod.

ÍGY KEZDŐDÖTT 1965,11.26.-ÁN JÁSZBERÉNYBEN A DÓZSA GYÖRGY LAKTANYÁBAN ...!

LAKTANYAI TELEFON KÖZPONT KEZELŐKÉNT..! 

 

KÖZBEN A 

"HAZÁMAT SZOLGÁLTAM "...!

AMIKOR TÁVÍRÁSZ VOLTAM..!


MN.KIVÁLÓ SZAKASZA..!


TISZTHELYETTESI AVATÁSOM..! HALLGATÓI ZÁRÓ GYAKORLAT..!

 

 

MÚLT TISZTELETE.

 

Ez az oldal azzal a céllal jött létre, hogy ápolja és gyűjtse a Magyar Honvédség

hagyományait,hogy emléket állítson a "HAZÁMAT SZOLGÁLTAM" minden fegyveres erőnél szolgálatot teljesítő személy emlékeinek.

Jászberényben az egykori gyalogsági laktanyában működött a 92. rakétaosztály . Az 1967-ben létesített új fegyvernem magas színvonalú haditechnikát képviselt. Az elitcsapat, itt Jászberényben 23 évig működött, kiképző-oktató bázisként több ezer fiatal számára adva a katonai kiképzés lehetőségét. Én magam is teljesítettem itt szolgálatot 1968.02.15 - 1983.09.15.-ig. Az egykori rakétások és más fegyvernemhez tartozó kollégák,itt is emlékezhetnek,a munkásságuk, fiatalságuk több évtizednyi, felejthetetlen emlékéről.

Ne feledjük el a családunk áldozatos segítő munkáját,azt a hátteret melyet számunkra a munkánkhoz folyamatosan biztosítottak.

Kérlek benneteket ,hogy ha rendelkezésetekre áll olyan fénykép,oklevél,újságcikk aminek a másolatát ide betudjátok illeszteni nyugodtan tegyétek meg.

Akik nem voltak a Fegyveres testületeknek a tagjai,de szívesen szeretnének itt az oldalnak tagjai lenni, szívesen fogadjuk őket.hozhattok anyagokat,emlékeket.

Kötelességünknek érzem ,hogy megemlékezzünk azon kollégákról ,akik már nincsenek közöttünk,egy Fórum oldalon,emléküket megőrizzük,és sohasem feledjük őket...!


Ezen az oldalon lehetőségetek van a szeretteitekről kellő képen megemlékezni.
MOZGATHATÓ TEMPLOM BELSŐ...!
 

Elvonulva a saját magányunkban 

IMÁDKOZZUNK,

itt a linkre kattintva megjelenik a templom belső mely mozgatható...!

http://photo.photojpl.com/tour/notre-dame-bonsecours/notre-dame-bonsecours.html


Ha ide jövünk használjuk a lehetőséget,és mondjunk el egy 

IMÁT 

azokért szeretteinkért,barátainkért,volt kollégáinkért,ismerőseinkért, 

akiket szerettünk,

és őket szívünkben gyászolunk...!

IMÁDKOZZUNK SZERETTEINKÉRT...!

 MIATYÁNK..!

 
Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved;
jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
Ámen..!

 
HISZEKEGY..!

 

Hiszek az egy Istenben,Mindenható Atyában,

mennynek és földnek Teremtőjében,
És Jézus Krisztusban, ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
ki fogantat-ott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemettet-ék;
Alászállt a poklokra, 

harmadnapon feltámadt a halottak közül;

fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását
és az örök életet.
Ámen...!

 

   ÜDVÖZLÉGY..!

 
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, 

az Úr van Teveled, áldott vagy 

Te az asszonyok között, 

és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, 

Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk,

bűnösökért, most és halálunk óráján.
Ámen..!


DICSŐSÉG..!


Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, 

miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen..!ÍRHATUNK ÜZENETET 

A MEGGYÚJTOTT GYERTYÁHOZ..!

http://www.gratefulness.org/candles/candles.cfm?l=mag

 

GYERTYA GYÚJTÁSI LEHETŐSÉGEK ITT...!


http://www.net-family.net/gyertya.php 

http://gyertyal%c3%a1ng.hu/

http://www.gyertyagyujtas.hu/


http://www.gratefulness.org/candles/enter.cfm?l=mag


http://www.gyertyagyujtas.hu/index.php/belepes

 

VIRTUÁLIS SÍRHELY

ELKÉSZÍTÉSE...!


http://sirkert.virtualisan.net/articles.php?article_id=1664


KÖSZÖNÖM,HOGY MEGLÁTOGATTÁL,GYERE MÁSKOR IS..!


3 megjegyzés:

Szeretett. írta...

KEDVES BARÁTAIM...!

Nem kell akarnod a változást, de nem tudsz nem változni.

Szeretett. írta...

AZ ÉLETÜNK TÖRTÉNÉSEI...!

Olvasva az írásaitokat a katonai élményekről,rengeteg igazságot takarnak,mert sajnos ilyen volt a Hadsereg. Van valószínű amelyik már régen történhetett, és harmadik negyedik hallomást követően kerülhetett ide az oldalra.Persze nem von le a megtörtént cselekményekből így sem semmilyen valótlan dolgot,mert én magam is rengeteget hallottam közülük, az életem folyamán.Tehát jó szívvel olvastam őket, és rá ismertem a valósságuk történésére.
Én magam is sor katona voltam 1965-1967 közötti időszakban, két évig szolgáltam a hazát,Jászberényben Távírászként.
Azok az idők aztán igazán nem voltak még nagyon kedvezőek a panaszkodásra.bizony voltak nehéz pillanatok a kopasz időszakból,amikor a szalmaszálat vittük temetni egy szép fehér lepedőn a sport pályára.
Vagy amikor téglával kellet sikálni a klub helyiséget a TV.műsort követően,természetesen a kopaszoknak,én is közte voltam amikor hajnal hasad tán végeztünk.Persze nem szaladtunk a panasz irodára elmesélni a történetünket.Mindenki megtartotta magának egy dús élménnyel több lett az életünkben.
Vagy éppen amikor a fa üléses katona ülőkén(Stokin),ülve utaztunk hazafelé közben meg énekelni kellet a Megy a gőzös,megy a gőzös Kanizsára nótát.

www.youtube.com/watch?v=JIUSRJM7IJM

Minden hétvégén az alap kiképzés időszakában kikellet meszelni a körletet.
Tűz riadó elrendelésekor ki kellett dobálni a vas ágyakat,a szalmazsákokat az ablakon,majd egy fél óra múlva körlet szemlét tartottak a raj parancsnokok.
Ebben sz időben még nagy tömegben a folyósokon lévő hideg vízcsapoknál, tízesével mosakodtunk reggelente félmeztelen.Borotválkozás persze tükör nélkül történhetett,mert gyakorolni kellet a háborús körülményeket.
A fegyverek tisztításáról ne is beszéljünk,mert voltak raj parancsnokok akik a fegyver olajat ki cserélték maró folyadékra,hogy kellően rozsdásak legyenek a gázát-tömlő furatok,és a gondoskodtak a tartós laktanyai tartózkodásról.Természetesen szegény Kun Laci bácsi jött a szigorú fegyver szemlével,és voltak nagy lapítások.
Jászberényben tüzérek voltak rengeteg szép élménnyel,ott volt előttem egy évvel idősebb katonaként az örök nevettető Hofi Géza színművész.

Nem volt olyan kibírhatatlan az a két év,rengeteg jó és kevésbé jó élmény közepetette telt el,aki nem volt katona ennyivel szegényebb az élet története.

MJ írta...

Sorkatonaként kezdtem, azután negyed századra maradt rajtam az egyenruha. Nyugállományúként is azt mondom -ha kérdik- katona vagyok. Mert esküt tettem és nem oldott fel alóla senki és semmi! "Hazámat szolgálom!"